حسابداری تحلیلی

3300000 تومان12000000 تومان

صاف

✔ ثبت اسناد حسابداری بصورت روزانه
✔ تهیه صورت مغایرت های بانکی
✔ تنظیم لیست حقوق و دستمزد
✔ تهیه گزارش قیمت تمام شده به تفکیک محصول،کانال فروش و سایر موارد مورد نظر مشتری
✔ تهیه اظهار نامه ارزش افزوده فصلی
✔ تهیه اظهار نامه خرید و فروش فصلی
✔ تهیه اظهارنامه مالیاتی سالانه
✔ تهیه گزارش های روند درآمد و هزینه

دوره پرداخت

یک ساله, شش ماهه, سه ماهه