حراج!

حسابداری تحلیلی

3000000 تومان12600000 تومان

  • نرم افزار، یک نوبت
  • ثبت اسناد حسابداری با کدینگ حسابداری مدیریت، روزانه
  • گزارشات تحلیلی ، هر 3 ماه
  • مشاوره تلفنی(خدمات بسته ای ) ، حداکثر 3 ساعت در ماه
صاف

✔ ثبت اسناد حسابداری بصورت روزانه
✔ تهیه صورت مغایرت های بانکی
✔ تنظیم لیست حقوق و دستمزد
✔ تهیه گزارش قیمت تمام شده به تفکیک محصول،کانال فروش و سایر موارد مورد نظر مشتری
✔ تهیه اظهار نامه ارزش افزوده فصلی
✔ تهیه اظهار نامه خرید و فروش فصلی
✔ تهیه اظهارنامه مالیاتی سالانه
✔ تهیه گزارش های روند درآمد و هزینه

دوره پرداخت

یک ساله, شش ماهه, سه ماهه

تعدادتراکنش در روز

حداکثر 20 تراکنش در روز, حداکثر 30 تراکنش در روز, حداکثر 40 تراکنش در روز