استارت آپ
کسب و کار

3 راز رهبری که هر مدیر استارت آپ موفق می داند

استارت آپ ها ظریف هستند و هر حرکتی که رهبران آن‌ها انجام می‌دهند می‌تواند به معنای تفاوت بین رشد و شکست باشد.   استارت آپ ها جنبه‌ای متفاوت و عمدتاً ناشناخته از عملکرد سازمانی را در بر می‌گیرند. یک سرمایه‌گذاری تجاری امیدوارکننده با نیروی کار جوان و در عین حال پرشور ملاقات می‌کند که منجر

« ادامه مطلب