درباره ما

تراز آنلاین بخشی از طرح بزرگ تحول در حسابداری و مدیریت مالی است که توسط شرکت نوآوران فردای کیش (ارائه دهنده خدمات نوین و هوشمند مالی) به اجرا گذاشته می شود. یکی از اهداف طرح مزبور ترویج حسابداری تحلیلی و پرورش نیروهای توانمند در سطح کشور بوده و در تراز آنلاین نیز رویکرد تحلیلی برای کسب و کارهای کوچک گنجانده شده است و کلیه خدمات مدیریت مالی مورد نیاز آنها از جمله ارائه گزارش های تحلیلی، تهیه صورتهای مالی، گزارش های قانونی و … در فضای ابری و به صورت کامل غیر حضوری ارائه می شود.

ترازآنلاین در تلاش است با ارائه خدمات نوین و هوشمند مالی و استفاده از کارشناسان خبره و نخبگان دانشگاهی در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مدیریت ، حقوق ، IT ،اقتصاد ، ریاضی ، آمار و حسابداری با تلفیق رویکرد سیستمی و تکنیک های نوین، همراهی پرتوان درکنار صاحبان کسب و کارهای کوچک در کشور باشد.

درباره ترازآنلاین